Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Risk Analizi ve Değerlendirmesi


İş yerinin yapısı, yapılan faaliyetler ve işlerin özelliklerini dikkate alıp;
Sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükseltmek ve iş yerlerinde uygulanabilirliği sağlamak için ;
  • İş ve iş yeri ile ilgili tüm tehlikeler tanımlanır.
  • İş yeri ve çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeler ve riskleri belirlenir.
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskler değerlendirilir.
  • İş yerindeki düzenin korunmasını sağlanır.
  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu dikkate alınır, uygunsuzluklar ve yapılacak faaliyetler belirlenir.
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımlar belirlenir.
  • Risk değerlendirme raporu hazırlanır.