İş Sağlığı Hizmetleri

İş Sağlığı Hizmetleri


İş sağlığı güvenliği hizmeti 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kanununa bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak iş yeri sağlığı güvenliği iş yeri hekimi çalıştırmak veya iş yeri sağlık hizmetini ortak sağlık güvenliği birimleri aracılığı ile almak zorundadır. Ortak sağlık birimi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

En az bir SGK çalışanı bulunan tüm işletmeler iş yeri hekimliği hizmeti almak, iş yeri hekimi bulundurmak ve böylece tüm iş sağlığı güvenliği hizmetlerini almak zorundadır. Ancak az tehlikeli sınıfta olup 10 kişiden az çalışanı olan iş yerleri iş yeri hekimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurmaz ancak; risk analizi, risk değerlendirmesi, acil durum planı, iş sağlığı eğitimleri ve çalışanlarının sağlık muayeneleri yaptırmak ve sağlık raporu gibi hizmetleri belirli aralıklarla alarak sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar.

Hira Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimleri, Hira OSGB, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak iş sağlığı tesisinde ve iş sağlığı eğitimi verilmesinde işletmelere iş yeri hekimliği hizmeti veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumsal bir firmadır.

İş Sağlığı Hizmetleri Süreci


 • İş sağlığı hizmeti alacak firma ile görüşme.
 • İş yeri sağlığı hizmetleri tehlike sınıfının belirlenmesi.
 • İş yeri hekimliği hizmet şartları, teklif ve sözleşmesi.
 • İş yeri hekiminin atanması ve İSG-Katip sistemine kayıt.
 • İş yeri sağlığı hizmetleri verilecek firma ziyareti.
 • İş sağlığı açısından çalışma yeri, alanı, araç ve gereçlerin temini.
 • İş yeri hekimliği hizmeti kayıtları için onaylı defterin temini ve kullanılması.
 • İş sağlığı ve güvenliği planı ve organizasyonu.
 • Hira ortak sağlık güvenlik birimleri servis destek hizmeti.
 • Dokümantasyon prosedür, talimat kayıt sistemi.
 • Yıllık iş yeri hekimi çalışma planı ve yıllık iş sağlığı eğitimi eğitim planı.
 • Planlara uygun iş yeri hekimliği hizmetinin sunulması.
 • İş yeri hekimliği faaliyetlerini kontrolü, tespit ve önerilerin kaydı.
 • İş sağlığı faaliyetleri için düzeltici ve önleyici faaliyetler.
 • İş yeri hekimliği kayıtların dosyalanması ve arşivde saklanması.
 • Hira ortak sağlık güvenlik birimleri danışmanlık hizmetleri.

İş yeri Hekimi’nin Görevleri


 • İş yeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği hizmeti şartlarına uyulmasını sağlar gerektiğinde bakanlığa rapor verir.
 • İş yeri hekimi İş yeri sağlığı için iş sağlığı kültürünün oluşması için rehberlik ve danışmanlık yapar.
 • İş sağlığı çalışma ortamının sağlık koşullarına uygunluğunu sağlar.
 • İş yeri hekimi İş sağlığı işe giriş sağlık muayeneleri yapmak sağlık raporu vermek.
 • İş yeri sağlığı risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.
 • Ortak sağlık güvenlik birimi ile yapılan sözleşme çerçevesinde çalışır.
 • İş yeri sağlığı gözetimi yapmak ve periyodik muayenelerini yapmak.
 • İş sağlığı eğitimi vermek ve iş yeri etimi plan ve programı yapmak.
 • İş yeri hekimi tam zamanlı çalışıyorsa başka bir iş yeri ile çalışamaz.
 • Gözlemlediği ve tespit ettiği iş sağlığı ile ilgili uygunsuzlukları onaylı deftere yazmak ve takibini yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulama aksaklıkları için gerektiğinde bakanlık ve ilgili birimlerine bildirimde bulunmak.