İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri


Hira OSGB, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak osgb firmaları arasında, iş sağlığı ve güvenliğinin tesisinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumsal firmaların öncüsüdür.

En az bir SGK çalışanı bulunan tüm işletmeler işyeri hekimliği hizmeti almak, işyeri hekimi bulundurmak ve tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almak zorundadır. Az tehlikeli sınıfta olup 10 kişiden az çalışanı olan işyerleri işyeri hekimi , iş güvenliği uzmanı bulundurmaz ancak; risk analizi , risk değerlendirmesi , acil durum planı, iş sağlığı eğitimleri ve çalışanlarının sağlık muayeneleri yaptırmak ve sağlık raporu gibi hizmetleri belirli aralıklarla alarak sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar.

Hira OSGB, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak risk analizi, risk değerlendirmesi, acil durum planı, iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi konularında hizmet sunar. İşverene rehberlik ve danışmanlık yapar.


İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Hizmetleri 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yasasına Uygun Olarak Kurulmuş Osgb Firmaları Tarafından Sunulur


Tüm işyerleri çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadır. Osgb firmaları iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerini A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarını görevlendirerek sunarlar. İş güvenliği uzmanlığı çalışma bakanlığı tarafından açılan kurslarda başarılı olmuş sertifikalı kişilere verilir.

Ankara ,Eskişehir ,Konya ,Aksaray,Kırşehir,Kırıkkale ,Çankırı,Karabük ve Bolu bölgesinde ki işyerlerine hizmet vermektedir.

İş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve başarılı sonuçların alınması için osgb firmaları , iş güvenliği firmaları , risk analizi firmaları , iş güvenliği eğitim firmaları , devlet , işveren ve çalışanlar sorumluluklarını birlikte yerine getirmek durumundadır. Devlet temel teknik altyapıyı , yasa ve mevzuatları oluşturur, denetimleri yapar. Osgb , bakanlıktan yetki almış iş güvenliği şirketleri, risk analizi şirketleri iş güvenliği hizmeti sunar , danışmanlık yapar. İşveren , iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır. Çalışmalar iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından oluşturulan talimatlara uyar, önerilerde bulunur, isg sistemine katılır.


İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri Süreci


 • İş güvenliği hizmetleri alacak firma ile görüşme.
 • Tehlike sınıfının belirlenmesi, nace kodu ve hizmet süresi.
 • İş güvenliği hizmetleri şartları, teklif ve sözleşmesi.
 • İş güvenliği uzmanı atanması ve İSG-Katip sistemine kayıt.
 • Firma ziyareti çalışma yeri, alanı, araç ve gereçlerin temini.
 • Noter onaylı defterin alınması, onayı ve kullanılması.
 • İş güvenliği hizmeti planı ve organizasyonu.
 • Hira OSGB firması servis ve destek hizmeti.
 • Dokümantasyon prosedür, talimat kayıt sistemi.
 • Yıllık iş güvenliği hizmetleri çalışma planı ve yıllık eğitim planı.
 • Planlara uygun iş güvenliği hizmetinin sunulması.
 • İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri kontrolü, tespit ve önerilerin kaydı.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler.
 • Kayıtların dosyalanması ve arşivde saklanması.

İş Güvenliği Uzmanı'nın Görev Tanımı


 • İş sağlığı ve güvenliği hizmeti , iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip uzmanlar tarafından verilir.
 • İş güvenliği kültürünün oluşması için gerekli alt yapının oluşturulmasında uzmanlık ve danışmanlık yapmak.
 • İşyeri ve çalışma ortamının iş güvenliği değerlendirmesini yapmak, işverene rapor vermek.
 • İş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde bakanlığa rapor vermek.
 • Tehlikelerin tanımlanması ve iş kazaları önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • İş güvenliği risk analizi ve risk değerlendirmesi yapmak.
 • Acil durum ve eylem planı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İş güvenliği eğitimleri vermek.
 • Gözlemlediği ve tespit ettiği iş güvenliği ile ilgili uygunsuzlukları onaylı deftere yazmak ve takibini yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulama aksaklıkları için gerektiğinde bakanlık ve ilgili birimlerine bildirimde bulunmak.