Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı


İş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak;
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

  • Acil durumlar , acil durum ekipleri ve kullanılan mekanlar dikkate alınarak acil durum planı yapılır.
  • Acil durum ekipleri , acil durum müdahale ve periyotları kullanılacak ekipmanlar ile acil eylem planı oluşturulur.
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlenir.
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılır.
  • Koruma, kurtarma, söndürme ve ilk yardım konularında iş yerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek.
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak.
  • Acil Durum Planı hazırlanır.